Startsida

Vill du stödja oss?
Genom att bli medlem eller enbart stödja oss, bidrar du till vårt arbete för ett Sverige där även de äldre har en röst.
Ett värde. En framtid.

Medlemsavgiften är 100:- 
Gäller för hela 2016.
Ett bidrag kan varken vara för litet eller för stort.
Vårt plusgiro är 426 97 52-4
(glöm inte att skriva namn och kontaktuppgifter, om du inte vill vara anonym)

Vill du arrangera ett möte?
Vi kommer gärna och berättar om partiet, om ni är minst tio stycken som kan samlas för föredrag och samtal.

Kontakt
kansliet@spi-valfarden.se

Göran Dandelo


Nu växer SPI Välfärden.

Partiet för pensionärerna har ombildats i helgen som gick. Med ny och yngre styrelse. Med delat ledarskap, en kvinna och en man. Med ett nytt och fräscht partiprogram och med en uttalad ambition att växa snabbt.

Vi är fortfarande stolta över att vara svenskar och vill så förbli.

5042526-swedish-flag

Hela partiprogrammet kommer att sammanställas under maj, juni, men vi kan redan nu informera om våra viktigaste krav.

1, En renovering av pensionssystemet så att det lever upp till sina ursprungskrav
2, En modifiering av flyktingpolitiken så att vårt lands mottagande motsvarar genomsnittet inom EU.
3, Ett grundavdrag på 120.000:- kronor per år för pensionärer. Det vill säga, ingen skatt på de första 10.000:- i pension per månad.
4, En rättvis fördelning av sociala insatser för fattiga och utsatta i vårt samhälle. Det får inte vara så att våra egna gamla får stå tillbaka när trycket på sjukvård och omsorg ökar utifrån.

Många frågar sig varför det behövs ett parti speciellt för de äldre. Varför inte? Det finns ett parti för kommunister, ett annat för kristna. Det finns ett parti för miljön och ett annat för fackföreningarna. Det finns ett parti speciellt för kvinnor, vilket är en generellt större grupp än de äldre. Vi står varken till höger, vänster eller mittemellan. Vi står faktiskt på din sida!

Visst behövs det ett parti för de äldre i Sverige! Här har du fem, av många, skäl.

1, Vi blir äldre och friskare men representeras endast av sex ledamöter över 65 år i riksdagen.
2, De som är över 65 år i riksdagen, driver inte äldrefrågor. De driver partipolitik.
3, Pensionerna försämras gentemot löner och kostnader för varje år som går.
4, Åldersdiskrimineringen inom arbetsmarknad, sjukvård och omsorg blir alltmer påtaglig. Är du över 70 år, kan du få bekosta din egen behandling.
5, Riksdagspartierna må ha en äldrepolitik, men den är bara aktuell inför valen och verkar enbart finnas till för syns skull.

Ni som lyssnade på den senaste partiledardebatten. Hörde ni någon nämna ”pensionär”? Man talade mer om Medelhavet än om Östersjön. Vi vill att den svenska riksdagen, i första hand, tar ansvar för Sverige och den svenska utvecklingen. Och för de äldre som skapat välfärden i vårt land.

Ni har frågat efter oss!
Vi behövs!
Nu finns vi!
Så, vad tycker du?
Spännande eller hur?

Birgitta Lindgren, partiledare
Göran Dandelo, partiledare

SPI Välfärden i sociala medier